วีซ่าจีน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน

1. หนังสือเดินทาง(Passport)
2. รูปถ่าย ขนาด 33 มม. x 48 มม. จำนวน 2 ใบ อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยในภาพถ่ายจะต้อง

– มีฉากหลังขาว

– ไม่ใส่เสื้อแขนกุด

– ไม่ใส่ชุดครุย หรือชุดข้าราชการ

– ห้ามยิ้ม

– ต้องเห็นหู

– พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

– ห้ามใส่เสื้อสีขาว

– ถ่ายหน้าตรง

– ห้ามใส่แว่นตาสีดำ

– คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า

– ห้ามใส่หมวก

– ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ

3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หากมี)

4. ใบจองโรงแรม (หากมี)

ค่าธรรมเนียมสถานทูต : แบบธรรมดา ( 4 วันทำการ)

แบบเข้าออก 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

แบบเข้าออก 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

ค่าธรรมเนียมสถานทูต : แบบด่วน ( 2 วันทำการ)

แบบเข้าออก 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,550 บาท

แบบเข้าออก 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,550 บาท

ค่าบริการ 1,500 บาท


หมายเหตุ
ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล


บริการให้คำปรึกษาและ รับ ทำวีซ่าจีน

โทรหาเราด่วน 02-044-4886 

กดเพื่อแอดไลน์ : @visago

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม