SGN05 FLOWER BLOOM IN DALAT 3D2N BY VZ

FLOWER BLOOM IN DALAT

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ น้ำตก DATANLA 

นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตี๊กลับ CRAZY HOUSE พระราชวังฤดูร้อน 

วัดหลิงเผือก นั่ง Cable Car ชมวิวเมืองดาลัท

สนุกกับกิจกรรม นั่งรถราง "Roller Coaster"

ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดวันเดินทาง

05 – 07 มกราคม 2561
12 – 14 มกราคม 2561
19 – 21 มกราคม 2561
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
06 – 08 เมษายน 2561
13 – 15 เมษายน 2561
20 – 22 เมษายน 2561
27 – 29 เมษายน 2561

แบบฟอร์มการจองทัวร์

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วจะทำการยืนยันที่นั่งและส่งใบแจ้งชำระเงินให้ค่ะ